Osnovne informacije

Ideja za pokretanje naučnog časopisa nastala je kao rezultat potrebe za ukazivanjem na bitna pitanja iz oblasti društvenih nauka, prevashodno prava, u teoriji i praksi. Časopis ima za cilj unapređenje naučno-istraživačkog rada u oblasti pravnih i drugih srodnih društvenih nauka i namijenjen je svima koji se bave istraživačkim radom, nudeći im mjesto susreta, zbližavanja, premoštavanja različitih stavova i mišljenja, ostavljajući prostor zajedničkom djelovanju.

Redakcija prima rukopise na bosanskom, hrvatskom, srpskom, engleskom i njemačkom jeziku. Autori daju časopisu pravo objavljivanja, kako u štampanom, tako i u elektronskom obliku.

Časopis izlazi dva puta godišnje.

Rukopise dostavljene u časopis Društveni ogledi uredništvo upućuje u proceduru dvostruke slijepe recenzije (double-blind review) recenzentima koji nisu uposlenici Centra za društvena istraživanja niti Internacionalnog Burč univerziteta