Kontakt

 

GLAVNI UREDNIK
Prof. dr. Abedin Bikić (Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu)
 
 
MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR
Prof. dr. Teoman Duman (Internacionalni Burč univerzitet), Prof. dr. Jusuf Büyükay (Fatih univerzitet), Doc. dr. Engin Karabulut (Fatih univerzitet)
 
UREĐIVAČKI ODBOR

Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić (Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu), Prof. dr. Suzana Bubić (Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru), Prof. dr. Enes Hašić (Pravni fakultet Univerziteta u Zenici), Prof. dr. Nevzet Veladžić (Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću), Doc. dr. Maja Čolaković (Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru), Doc. dr. Hamid Mutapčić (Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli), Doc. dr. Zlatan Begić (Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli), Doc. dr. Šukrija Bakšić (Pravni fakultet Univerziteta u Zenici), Doc. dr. Haris Halilović (Fakultet za kriminalistiku i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu), Doc. dr. Almedina Šabić (Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu), Doc. dr. Esad Oruč (Fakultet za ekonomiju i društvene nauke Internacionalnog Burč univerziteta), Elvir Čolak, MA (Advokat)

 

IZVRŠNI UREDNICI

Senahid Kahteran (Internacionalni Burč univerzitet), Mensur Zoletić (Internacionalni Burč univerzitet), Benaris Čosić (Internacionalni Burč univerzitet)